Specialist

TCCN teleconsultatie is sinds 2019 beschikbaar alle vakgebieden en wordt ziekenhuis-breed ingezet voor effectieve communicatie in de regio tussen huisartsen en medisch specialisten.

De huisarts bepaalt in overleg met de patiënt naar welke zorgaanbieder het teleconsult gestuurd wordt.

TCCN teleconsultatie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars en gaat niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. Specialisten ontvangen van TCCN een vergoeding per beantwoord teleconsult.